Zaproszenie na Konferencję „Wychowawcza rola filmu”

W imieniu naszej poradni, Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej, Pałacu Młodzieży im J. Tuwima w Łodzi oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszamy nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem filmu do działań wychowawczych (wychowawców klas, pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego) na konferencję „Wychowawcza rola filmu”, która odbędzie się 28.01.2016 r. w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima (Łódź, al. Wyszyńskiego 86) w godz. 15.30–18.00.
Program spotkania przedstawia się następująco:
1. Psychologiczne uwarunkowania odbioru dzieła filmowego.
2. Film jako narzędzie przydatne w pracy wychowawcy klasy.
3. Obecność filmu w programie działań wychowawczych szkoły.
4. Czy tylko dyskusja? Metody pracy z filmem na lekcjach wychowawczych.
5. Filmowe pogotowie wychowawcze – materiały wspierające dla nauczycieli na stronie edukacjafilmowa.pl.
6. Legalne źródła dostępu do filmu.
Gośćmi konferencji będą panie psycholog Hanna Arend i Katarzyna Szadkowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży, które przedstawią psychologiczne uwarunkowania odbioru dzieła filmowego oraz możliwości włączania filmu do działań wychowawczych.
Konferencję poprowadzą – Danuta Górecka (ŁDNiKP) i Dorota Gołębiowska (CGEF). Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w konferencji oraz pakiet materiałów wspierających.
Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać na adres gabinetfilmowy@op.pl lub danutagorecka@gmail.com do dnia 26.01.2016 r.
Serdecznie zapraszamy.

Komentarze są wyłączone.