Mówią o nas…

Jak nas widzą inni ?

zebrał i opracował Pan mgr Zbigniew Kozański

  Opinie pedagogów i nauczycieli

 „Pracownicy Poradni dla Młodzieży wiele wnoszą do pracy wychowawczej  z młodzieżą….

Dla ,mnie najcenniejsze jest to ,że w każdej chwili mogę liczyć na konkretną i kompetentną pomoc. Nie jest łatwo zdobyć zaufanie młodzieży i rodziców…., „poradniarzom” się to udało.

/ Pedagog szkolny – 26 liceum ogólnokształcące w Łodzi /

 „ Składam serdeczne podziękowania dla całego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne dla Młodzieży,  za wspaniałą , owocną, kształcącą i twórczą współpracę na przestrzeni wielu lat. Dziękuję za pomoc i życzliwość, za profesjonalne i ciekawe spotkania w ramach Samokształceniowej Grupy Wsparcia, za dobro i przyjaźń, za mądrość , za radość wspólnego przebywania i działania dla dobra młodych ludzi”

/Pedagog szkolny- 21 liceum ogólnokształcącego w Łodzi /

 „ Podziwiam wkład pracy w badania i opracowaniu ich przez Państwa zespół- poruszane w nich sprawy są bardzo istotne dla mnie i mojej pracy z młodzieżą, trochę zagubiona na rynku edukacyjnym i zawodowym”

/ Pedagog szkolny  z Zespołu Szkół  nr 5/

 „ I znów minął kolejny rok szkolny.. Rok , w trakcie którego mogliśmy liczyć na Państwa wsparcie i pomoc…. Nasza szkoła miała możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza proponowanej przez państwa oferty: zajęć o charakterze profilaktyczno-wychowawczym, pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, pomocy doraźnej dla ucznia, dyżurów psychologa za na terenie szkoły oraz wsparcia dla pedagoga szkolnego”

/ Dyrektor 18 l-o w łodzi /

 Opinie osób i organizacji współpracujących z Poradnią

Pragniemy serdecznie podziękować pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

dla Młodzieży za udział w VII edycji Akademii Kompetencji i  przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia

„ Walczyć czy współpracować- skuteczne rozwiązywanie konfliktów”.

Państwa firma cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów, przyczyniając się jednocześnie do sukcesu całego przedsięwzięcia „

/ Kierownik Biura Karier UŁ /

 „ Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi serdecznie dziękuje za znaczący wkład pracy w przygotowanie projektu” Ciekawa szkoła”. Państwa wiedza , zaangażowanie i twórcze podejście przyczyniły się do powodzenia przedsięwzięcia ważnego dla uczniów, dyrektorów szkół i nauczycieli łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”

/ Dyrektor Wydziału Edukacji /

 „Łódzki Wojewódzki Komendant OHP składa podziękowania za przeprowadzenie cyklu szkoleń warsztatowych dla kadry wychowawczej OHP. Wiedza przekazana przez osoby prowadzące szkolenie pozwala naszym pracownikom na skuteczną pomoc młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.”

/Z- ca Komendanta Wojewódzkiego OHP w Łodzi /

 „Zakład Dydaktyki Wydziału Nauk Geograficznych UŁ składa podziękowania za podjęcie i koordynację od 2004 roku do chwili obecnej  współpracy z naszym zakładem w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego studentów realizujących kształcenie nauczycielskie. Prowadzone w Państwa poradni warsztaty cieszą się dobrą opinią studentów wydziału Nauk Geograficznych i stanowią bardzo ważny element przygotowania do radzenia sobie w konkretnych , trudnych sytuacjach szkolnych i pełnienia w przyszłości funkcji wychowawczych naszych absolwentów”

/ Prof. Nadzwyczajny UŁ /

 Opinie rodziców

 „ Organizacja pracy Poradni bardzo dobra, krótki czas oczekiwania na wizytę”

 „ Pomoc Poradni była nieoceniona dla funkcjonowania  mojego dziecka. Dziękuję”

 Opinie młodzieży  o zajęciach  z zakresu planowania kariery  „ Co dalej po maturze ?”

 „Zajęcia pomagają utwierdzić się w  wyborze lub go dokonać. Pomocne i zdecydowanie potrzebne młodym ludziom„

 „|Zajęcia pomagają zdecydować się na swoją ścieżkę kariery”

 „Cenna jest analiza porównawcza kierunków studiów z punktu widzenia zasad rekrutacji, wymaganych predyspozycji, profilu studiowania, perspektyw na rynku pracy absolwentów”

 „Podobały mi się doskonała organizacja zajęć , profesjonalizm osoby prowadzącego, ważny temat, ciekawy sposób prezentacji tematu”

 „Fajne miejsce . Lubię waszą poradnię”

 „Cenna jest możliwość określenia siebie, swojego potencjału, predyspozycji i zainteresowań zawodowych.  Analiza  TOP – potencjału  to świetna rzecz, która upewniła mnie w moim  wyborze”

 „Podobał mi się sposób przekazania mądrych porad, które są przyswajane przez wszystkich i mogą  zaprocentować w przyszłości”

 – „Na zajęciach jest dobra atmosfera, interesujące prowadzenie zajęć, zorientowani, dokładnie  prowadzący zajęcia!”

 –  „Podobały mi się poczucie humoru, miła atmosfera to, że uczniowie też się udzielają”

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.