Historia

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, istniejąca od 1991r., jest instytucją oświatową, podległą Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Zatrudnieni są w niej psychologowie, pedagodzy oraz socjologowie. Działalność Poradni adresowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Współpracujemy również z grupami klasowymi, nauczycielami i rodzicami.

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.