Wojewódzka Konferencja 12. 05. 2015

001

 

„Przybyłych na konferencje powitali dyrektorzy współorganizatorów (od prawej): Elżbieta Paciejewska-Stolarz – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Elżbieta Zawadzka – dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi i Dariusz Nowak – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi.

Otwierając konferencje dyrektor Paciejewska-Stolarz powitała współorganizatorów, przedstawicieli patronów honorowych i partnerów oraz przedstawiciela „Obserwatorium Edukacji”, informując zebranych o relacji z tej konferencji, jaka wraz z prezentacjami wspierającymi wykłady zostanie tam zamieszczona. Po powitaniach skierowanych do wszystkich pozostałych uczestników przekazała głos przedstawicielom współorganizatorów.

Jako pierwsza wystąpiła dyrektor Zawadzka, która zwróciła uwagę uczestników na dwa, kluczowe słowa, określające warunki, decydujące o sukcesie w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: są nimi potrzeby tegoż ucznia oraz dostosowanie do nich procesu i wymagań edukacyjnych.

W imieniu trzeciego współorganizatora wystąpił dyrektor Nowak, który wyraził satysfakcję, że pomysł zorganizowania tej wspólnej konferencji na taki właśnie temat spotkał się, wbrew początkowym obawom, z tak szerokim zainteresowaniem i poinformował, że przekonani o słuszności takiej współpracy organizatorzy już planują kolejne podobne przedsięwzięcia. Inicjatywa ta wpisuje się w system wsparcia szkół i placówek edukacyjnych, jaki zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEN mają tworzyć poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.

Po tych wystąpieniach dalszym przebiegiem konferencji sprawnie pokierowała Anna Maciejewska – wicedyrektor WODN.

Na jej pierwszą, plenarna część, złożyły się trzy referaty i jeden komunikat. Były to – w kolejności ich realizacji:

„Indywidualizacja w przepisach prawa oświatowego”, wygłoszony przez Barbarę Łaską, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi

„Rozwój społeczno- emocjonalny dziecka w wieku 3 – 9 lat”, którego treści zaprezentowała Magdalena Klimek vel Klimczak, psycholog ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi.

„Jak wspomagać pasje poznawcze dzieci i nauczycieli – czyli neurodydaktyka w praktyce”, z pasją wygłoszony przez dr Renatę Jagodzińską – konsultanta w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

„Informacja o zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi dotycząca bibliografii na temat indywidualizacji pracy z dzieckiem”, którą przedstawili pracownicy PBW w Łodzi  Piotr Szeligowski i Tomasz Szymański.

 Po zakończeniu przerwy uczestnicy konferencji udali się do pięciu sal, w których odbyły się warsztaty, zgodnie z poniższym wykazem:

„Praca z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera” – prowadzące: Anna Zatorska, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzii, Joanna Miller Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

„Metody terapeutyczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i z nadpobudliwością” – prowadzące: Iwona Lanycia, Grażyna Kujawiak, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

„Gry i zabawy pomocne w pokonywaniu trudności w nauce matematyki” – prowadząca: Joanna Wójcicka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łodzi.

„Praca z dzieckiem mającym trudności w nauce czytania i pisania” – prowadzące: Dorota Miązek, Joanna Michalska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6 w Łodzi.

„Jak wspierać dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy?” – prowadzące: Małgorzata Czyżewska-Pasierbiak, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi i Małgorzata Kurek, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi.

W ostatniej części tego spotkania osoby zainteresowane mogły odbyć konsultacje indywidualne z prowadzącymi warsztaty”

Źródło tekstu: http://obserwatoriumedukacji.pl/konferencja-dla-wspierajacych-indywidualny-rozwoj-uczniow-w-potrzebie/#more-8914

 

20150512_14101320150512_14103420150512_14210320150512_14255620150512_14231420150512_14143720150512_141640

 

Możliwość komentowania została wyłączona.