Nauczyciele

  1. Dyżury na terenie szkoły dla wychowawców i nauczycieli – proponujemy obecność pracowników poradni na terenie szkoły w celu umożliwienia nauczycielom indywidualnych konsultacji w dogodnym dla nich czasie i miejscu
  2. Skuteczny wychowawca”  – to propozycja 7-u czterogodzinnych spotkań warsztatowych –  na terenie szkoły lub w poradni – dedykowana dla „młodych” wychowawców klas.

Celem programu jest doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli. Przewidywane oddziaływanie programu to profesjonalni wychowawcy przygotowani do pracy z młodzieżą, współpracujący z rodzinami swoich uczniów i innymi nauczycielami w realizacji celów wychowania stawianych przed szkołą.

Tematyka spotkań:

1.Spotkanie organizacyjne – zapoznanie z celem programu, strukturą, harmonogramem  oraz ewentualne wzajemne poznanie uczestników.

2. Warsztat –„ Jak skutecznie porozumiewać się. Umiejętności asertywne”.

3. Warsztat – „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Próby mediacji”.

4. Warsztat – „Ja w roli wychowawcy. ”

5. Warsztat – „Budowanie zespołu klasowego i wprowadzanie dyscypliny”.

6. Warsztat – „Budowanie autorytetu wychowawcy”.

7. Podsumowanie

4. Wykłady, prelekcje, zajęcia warsztatowe dotyczące wybranych tematów m.in.

– skuteczna komunikacja interpersonalna

– profilaktyka uzależnień

– umiejętność kierowania emocjami czyli znaczenie inteligencji emocjonalnej w szkole

– funkcjonowanie w konflikcie – walczyć czy współpracować

– problemy dysleksji – pytania i odpowiedzi

– jak sobie radzić w sytuacjach trudnych – nauczyciel- uczeń

– jak budować motywację uczniów do nauki

– zaburzenia emocjonalne i psychiczne a potrzeba nauczania indywidualnego

– inne tematy – do uzgodnienia

Możliwość komentowania została wyłączona.