Rodzice

  1. Dyżury na terenie szkoły podczas zebrań i konsultacji –  proponujemy obecność pracowników poradni na terenie szkoły w celu umożliwienia rodzicom odbycia indywidualnych konsultacji „ na miejscu”
  1. Udział w spotkaniach z rodzicami, prelekcje, wykłady na terenie szkoły – tematyka w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania. Proponujemy między innymi:.

– „Być rodzicem nastolatka i przetrwać”

– „Jak motywować do nauki”

– „Profilaktyka ryzykownych zachowań”

3. Mediacje rodzinne – pomagają rozwiązywać problemy domowe i szkolne

4. Coaching rodzicielski – działania wzmacniające rodzica w byciu dobrym rodzicem, pomagają ustalać plany działania i budują konsekwencję rodzicielską

 5. Konsultacje i poradnictwo w sprawach wychowawczych – czyli kłopoty w nauce, wagary, konflikty z rodzicami, eksperymentowanie z używkami, nadmierne korzystanie z komputera, zaburzenia odżywiania itp.

  6. Konsultacje rodzinne – to spotkanie rodziców oraz dzieci, którego celem jest poszerzona diagnoza sytuacji rodzinnej, tak aby jak najlepiej dopasować formę pomocy psychologicznej do zgłaszanego problemu

 7. Terapia rodzinna – to szczególny rodzaj pomocy psychologicznej, który obejmuje złożony proces różnorodnych oddziaływań psychologicznych, których celem jest pomoc pacjentowi i jego rodzinie w przezwyciężeniu kryzysu.

 8. „Szkoła dla Rodziców”. Cykl 12 spotkań wspierających i rozwijających kompetencje wychowawcze czyli jak jeszcze lepiej porozumiewać się z własnymi dziećmi. Zgłoszenia i bliższe informacje pod nr tel. 42 688-16-68, 42 688-15-39 lub drogą elektroniczną poradniadlamlodziezy@op.pl

 9. „Być rodzicem i przetrwać” – cykl. 3 spotkań przybliżających rodzicom problemy wieku dorastania i jak sobie z nimi radzić. Zgłoszenia  pod nr tel. 42 688-16-68, 42 688-15-39 lub drogą elektroniczną  poradniadlamlodziezy@op.pl

 10. Uniwersytet dla Rodziców – jak wspierać dzieci w planowaniu kariery – cykl 3 spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem, których celem jest:

– rozwijanie przez rodziców umiejętności wspierania swoich dzieci w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej

– zdobycie wiedzy na temat ścieżek kształcenia, zawodów i współczesnego rynku pracy


Możliwość komentowania została wyłączona.