Rok Szkolny 2013/2014

 

 • W dniu 17 czerwca 2014 na terenie poradni rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt.: „Dzięki rodzinie mogę rozwinąć skrzydła”.  Jury w składzie Pani dyrektor SPPPDZidDzWR w Łodzi Elżbieta Zawadzka, Pan dyrektor PPPdM w Łodzi Dariusz Nowak, Pani Renata Ćwiek – artysta plastyk CZP 1 w Łodzi, Pani Marta Wołk – Karaczewska – artysta plastyk ZSI 1 w Łodzi.  Poziom prac konkursowych był bardzo wysoki. Rozdanie nagród nastąpi 7 października w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi.

 

 • W dniach 7 – 8 października 2014 odbędzie się  w Łodzi  I Wojewódzka Konferencja „Jak rodzice mogą pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła” – rola rodziny w budowaniu zdrowia psychicznego. Organizatorem konferencji jest między innymi Psychologiczno – Pedagogiczna Poradnia dla Młodzieży przy współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Oficjalna strona konferencji – kliknij na obrazekheader

 •  

 

 

 • dzieci5Dnia 2 czerwca 2014 odbędą się (niestety) ostatnie zajęcia „Szkoły dla Rodziców”. Przypominamy wszystkim zainteresowanym o możliwości zgłaszania się osobistego lub telefonicznego do kolejnej edycji.

 

 

 

 

 • Poradnia nasza bierze udział w projekcie Mój Zdolny Uczeń. W ramach tego projektu organizuje szkolenia dla koordynatorów szkolnych ds. ucznia zdolnego. Program realizowany jest przez łódzkie poradnie psychologiczno – pedagogiczne. W sumie zorganizowane zostanie 9 godzin szkolenia – warsztatów (3 spotkania po 3 godziny) dla 15 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Program włączony jest w system wspierania szkół i placówek realizowany przez poradnie.

 

 • Już od 31 marca nasza poradnia będzie brać udział w rozpoczynającym się Światowym Dniu Wiedzy na temat Autyzmu. Organizujemy 1 (1)między innymi dla rodziców dzieci szkół łódzkich w dniach 2 i 3 kwietnia w Pałacu Młodzieży w Łodzi (al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86) o godzinie 17:00 pokaz multimedialny na temat autyzmu. Serdecznie Zapraszamy!

Autyzm zagrożenia i wyzwania – prezentacja multimedialna – kliknij tutaj

 

 

 

 • Rozpoczął się cykl  spotkań warsztatowych „Szkoła dla Rodziców ”. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godzinie 17.00. Zainteresowani Rodzice mogą ostatecznie dołączyć do grupy  w poniedziałek 03 marca. Po tym terminie grupa będzie zamknięta.

 

 • Przypominamy o trwających zapisach do kolejnej edycji zajęć grupowych dla młodzieży „Grupa rozwoju osobistego i umiejętności społecznych” – zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni. Zajęcia rozpoczną się 10 marca o godzinie 17.00.  Tematy poszczególnych spotkań:
 1.  „Pierwsze koty za płoty”. Cel zajęć – wzajemne poznanie uczestników, budowanie klimatu otwartości do dalszej pracy (2 spotkania)
 2.  „ Nie wszystko złoto, co się świeci”. Praca nad poczuciem własnej wartości. Cel zajęć – uświadomienie sobie własnych mocnych stron, kształtowanie adekwatnej samooceny (2 spotkania)
 3.  „Bo to jest mój świat”. Cel zajęć – uświadomienie sobie własnych wartości zasad, nabycie umiejętności ich przedstawiania i obrony z poszanowaniem praw innych osób.
 4.  „Walczyć czy współpracować” Cel zajęć – uświadomienie czym jest konflikt i poszukiwanie konstruktywnych strategii rozwiązywania go w relacjach interpersonalnych, uświadomienie sobie własnego stylu rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 5.  „Nie rób samemu, co można we dwoje”. Cel zajęć – kształtowanie postaw warunkujących współpracę, uświadomienie sobie pełnionej roli w grupie jej zalet i ograniczeń
 6.  „Za dużo, za trudno, za szybko” Cel zajęć – rozpoznanie własnych mechanizmów reagowania w sytuacjach stresowych, nauka obniżania napięcia i wykorzystywania mobilizacyjnej funkcji stresu
 7. „ Jak dobrze jest zdobywać góry”Celem zajęć jest uświadomienie czynników kształtujących motywację, pokazanie związku pomiędzy motywacją wewnętrzną i zewnętrzną a efektywnością działań, nauka konstruowania celów.
 8.  „Koniec czy początek?” Cel zajęć – uświadomienie sobie nowych umiejętności zdobytych poprzez uczestniczenie w zajęciach oraz możliwości ich wykorzystywania w życiu

 

 •  Kolejne spotkanie Samokształceniowej Grupy Wsparcia dla Pedagogów odbędzie się 8 stycznia 2014. Serdecznie zapraszamy !

 

 • Dnia 11 grudnia 2013r. o godz. 9.00 odbyło się kolejne spotkanie Samokształceniowej Grupy Wsparcia dla Pedagogów Szkolnych. Tematem spotkania były mediacje jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów w szkołach.

 

 • Dnia 13 listopada o godzinie 9.00 odbyło się drugie  spotkanie Samokształceniowej Grupy Wsparcia dla Pedagogów Szkolnych na temat: „Doradztwo edukacyjno-zawodowe a uczeń zdolny”, które odbędzie się W trakcie spotkania będą poruszane następujące zagadnienia: – Rola doradztwa edukacyjno–zawodowego w identyfikacji i rozwijaniu potencjału (uzdolnień) uczniów (coaching kariery) – Metody identyfikacji uzdolnień uczniów (koncepcja inteligencji wielorakiej Gardnera) – Problemy decyzyjne uczniów zdolny

 

 • W związku z XI Tygodniem Świadomości Dysleksji w Łodzi. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w dniu 25 października 2013 (piątek) w godzinach 14.00 – 18.00 zorganizowała bezpłatne konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Konsultacje prowadziły: mgr Krystyna Kozańska, mgr Wiesława Maksajda – Ptaszek

 

 • Dnia 21.października 2013 w poniedziałek o 16.30  odbyła się inauguracja kolejnych zajęć  grupowych. Z uwagi na duże zainteresowanie poprzednimi edycjami tak jak uprzednio zaczynamy doskonalić umiejętności w obszarach: pokonywania swojej nieśmiałości, łatwiejszego nawiązywania kontaktów i  budowania fajnych relacji z innymi. Będzie też o stresie, o konfliktach, o poczuciu własnej wartości i o tym „żeby nam się chciało kiedy nam się nie chce”. Same jesteśmy ciekawe czy i tym razem tak trudno będzie się rozstawać… Prowadzące: H. i A.

 

Komentarze są wyłączone.