Wspieramy młodzież w konstruowaniu własnej kariery – 8 Ogólnopolski Tydzień Kariery (17.10. – 23.10.2016)

 

Wspieramy młodzież w konstruowaniu własnej kariery – 8 Ogólnopolski Tydzień Kariery (17.10. – 23.10.2016)
Doradcy zawodowi z Poradni dla Młodzieży podejmują – jak co roku -aktywne działania mające na celu promowanie doradztwa zawodowego w szkołach oraz idei tegorocznej edycji OTK „Bądź autorem swojej kariery „
(Strona internetowa : www.sdsiz.com.pl/)

Odbędą się między innymi:

– Warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zakresu planowania/ konstruowania kariery
– Warsztaty dla maturzystów „Projekt –Matura – Jak osiągnąć sukces ? „
– Indywidualne konsultacje i rozmowy doradcze dla uczniów
– Badania predyspozycji zawodowych i potencjału uczniów
– Przygotowana jest także prezentacja i warsztaty dla pedagogów nt. nowych tendencji w całożyciowym poradnictwie kariery (life- design, coaching kariery )

Wszystkim tym działaniom przyświeca idea tworzenia jak najlepszej przyszłości opartej na świadomości, że to każdy człowiek tworzy/kształtuje swoje życie i może je przekształcać: przez to jak widzi świat i swoje miejsce w nim, przez możliwości które wykorzystuje, i przez te, których nie wykorzystuje, przez szanse jakie dostrzega, i decyzje jakie podejmuje.

Polecane książki promujące ideę Zostań autorem swojej kariery:

1.Minta J. Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery. Koweziu.Warszawa 2012

2. Krumboltz.J, Levin AL.S Szczęście to nie przypadek GWP. Gdańsk 2009

3. Kozański Z. Rola poradnictwa edukacyjno-zawodowego w promowaniu wartości edukacji i uczenia się przez całe życie (w:) Jak budować dobrą szkołę? Wydawnictwo UJ Kraków 2015

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.