Ruszyła realizacja Programu z zakresu nowoczesnego doradztwa edukacyjno-zawodowego MOJA KARIERA *

Ruszyła realizacja Programu z zakresu nowoczesnego doradztwa edukacyjno-zawodowego MOJA KARIERA *

 

Mamy przyjemność poinformować, że w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczynamy w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych realizację Programu z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego pt. MOJA KARIERA.
PROGRAM ten jest innowacją pedagogiczną z dziedziny nowoczesnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Został opracowany i będzie realizowany przez zespół doradztwa zawodowego Poradni dla Młodzieży w Łodzi, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych przez kolejne lata .
Założenia i cele programu zostały przedstawione i przedyskutowane w czasie spotkania z przedstawicielami szkół ( pedagogami szkolnymi ), które odbyło się w Poradni w dniu 27.10. 2017 r.

Uczestnicy spotkania uznali, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na usługi z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ich szkołach .
Zgodzili się z poglądem, że działania takie powinny być podejmowane systematycznie przez cały okres kształcenia w szkole, od pierwszej do ostatniej klasy, zarówno w formach grupowych jak i indywidualnych. Uczniowie będą mieli dzięki temu ciągły dostęp do wysokiej jakości wsparcia w planowaniu kariery.

Ponadto doradcy zawodowi z Poradni oferują w ramach Programu pomoc szkołom w opracowaniu wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego oraz programów edukacyjno-doradczych dla uczniów (w ramach 10 godzin w ciągu całego cyklu kształcenia w szkole )

Program MOJA KARIERA wychodzi naprzeciw potrzebom młodzieży i oczekiwaniom szkół , dlatego uczestniczący w spotkaniu pedagodzy zadeklarowani włączenie swoich szkół w realizację Programu i systematyczną współpracę z Poradnią dla Młodzieży w tym zakresie

Zbigniew Kozański
Koordynanor zespołu
doradztwa edukacyjno-zawodowego
PPPdM w Łodzi

Komentarze są wyłączone.