XVII Tydzień Świadomości Dysleksji w Łodzi

XVII TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI W ŁODZI

21-25 października 2019 r.

Nazwa Placówki: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DLA MŁODZIEŻY

Adres: ŁÓDŹ, ul. Wyszyńskiego 86

Mail: kontakt@pppdm.elodz.edu.pl , tel. 42 688 16 68; kom. 533 575 353

 

Kiedy? W jakich godzinach?

 

Co się będzie działo?

Dla kogo?

Informacje dodatkowe

/kto prowadzi ?/

 

Uwagi

/np. zgłoszenia, charakter zamknięty czy otwarty itp./

21.10.2019r. (poniedziałek) 10-12 Konsultacje i badania przesiewowe dotyczące trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)

dla uczniów XXXIII LO

mgr K. Kozańska

mgr W. Maksajda-Ptaszek

 

Zamknięty

(uczniowie XXXIII LO)

22.10.2019r. (wtorek) 15-19 Konsultacje dotyczące trudności w nauce

(dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)

 dla uczniów, rodziców i nauczycieli

mgr K. Kozańska

mgr W. Maksajda-Ptaszek

 

Otwarty

(na terenie PPP dla Młodzieży)

24.10.2019r.

(czwartek)

15-19 Konsultacje dotyczące trudności w nauce

(dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)

 dla uczniów, rodziców i nauczycieli

mgr K. Kozańska

mgr M. Drab

Otwarty

(na terenie PPP dla Młodzieży)

25.10.2019r.

(piątek)

10-13 Konsultacje i badania przesiewowe dotyczące trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)

dla uczniów ZSP 15

mgr K. Kozańska

mgr W. Maksajda-Ptaszek

 

Zamknięty

(uczniowie

ZSP 15 LO)

Komentarze są wyłączone.