PROCEDURA DOTYCZĄCA OPINIOWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

 

  1. WNIOSEK

Rodzic/ pełnoletni uczeń/opiekun prawny składa w Szkole wniosek o przeprowadzenie badań dotyczących specyficznych trudności w uczeniu się.

Szkoła rozpoczyna procedurę.

 

  1. UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ I OPINIA SZKOLNA O UCZNIU

Rozpatrzenie wniosku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Dyrektor Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną sporządza Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie ucznia. Następnie Szkoła sporządza opinię szkolną o uczniu, niezbędną do przeprowadzenia badań w Poradni (SUGEROWANY DRUK PORADNI).

 

  1. DOKUMENTACJA

Szkoła przekazuje Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:

  1. Wniosek złożony w Szkole przez Wnioskodawcę;
  2. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie Ucznia;
  3. Opinię Szkolną o Uczniu;
  4. Zestaw prac szkolnych ucznia (kserokopie zeszytów, prac klasowych itp.);

 

  1. Poradnia rozpoczyna procedurę diagnostyczną potrzebną do przygotowania opinii po wcześniejszym otrzymaniu w/w dokumentów.

 

Poradnia może umówić Rodzica/ Pełnoletniego ucznia/ Opiekuna prawnego na jednorazową wizytę u specjalisty celem skonsultowania przypadku i omówienia ewentualnej procedury szkolnej.

Poradnia nie może sporządzić opinii dotyczącej specyficznych trudności w uczeniu się bez uprzedniego przekazania przez Szkołę wyżej wymienionej dokumentacji.

 

Komentarze są wyłączone.