Zapraszamy na konferencje pedagogogiczną 10 kwietnia „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach”

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci  z Wadami Rozwojowymi oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zapraszają dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na bezpłatną konferencję

„Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach”

 w dniu 10.04.2018 r.

W programie:

14.00 – 15.30  Część wykładowa

Problematyka:

  1. Zmiany w prawie oświatowym dotyczące organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach – Anna Maciejewska, WODN Łódź
  2. Diagnoza funkcjonalna – czyli jaka? – Małgorzata Czyżewska – Pasierbiak, PPP dla Młodzieży
  3. Indywidualne nauczanie – czy jest formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej? – Dorota Fornalska, PPP dla Młodzieży
  4. Psychologia czynności procesów rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – Bogusław Łukasik, SPPP Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
  5. Projekt wspomagania pracy szkół i placówek – Agnieszka Nowak, SPPP Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, Dariusz Nowak, PPP dla Młodzieży

15.30 – 15.45 – przerwa kawowa

  1. 45 – 16.45 Warsztaty:
  2. Przygotowanie IPETU dla ucznia posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej – Krzysztof Sibielski, WODN Łódź
  3. Indywidualizacja procesu kształcenia w oparciu o orzeczenia i opinie wydawane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne – Barbara Papierz, Iwona Lanycia, WODN Łódź
  4. Przygody Don Kichota w walce z wiatrakami – trudności w nauce matematyki – Wiesława Maksajda – Ptaszek, Magdalena Drab – PPP dla Młodzieży

 

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi na adres wodn@wodn.lodz.pl do dnia 5 kwietnia 2018 r. Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 42 636 87 77.

KONFERENCJA 10.04.18    plik pdf

Możliwość komentowania została wyłączona.