XX Łódzkie Targi Edukacyjne już za nami .

 

XX Łódzkie Targi Edukacyjne już za nami .

Jak co roku braliśmy w nich aktywny udział !

Po pierwsze doradcy zawodowi udzielali porad i prowadzili konsultacje dla uczniów łódzkich szkół związane z wyborem odpowiedniego kierunku kształcenia (szkoły, kierunku studiów) oraz zawodu.

Po drugie przygotowali prezentację i warsztat na temat planowania kariery, które pomogły uczniom w podejmowaniu trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych i udzielali zainteresowanym uczniom porad .

Po trzecie pracownicy poradni – psycholodzy, pedagodzy– prezentowali i promowali ofertę poradni dla młodzieży i szkół w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Po czwarte w trakcie targów zebraliśmy materiały informacyjne na temat szkół i uczelni, które wzbogacają nasze  zasoby informacji edukacyjno-zawodowej i będą wykorzystywane w pracy z młodzieżą.

Targi Edukacyjne były także okazją do nawiązania nowych kontaktów i podtrzymania już istniejących, w ich takcie przeprowadziliśmy szereg interesujących rozmów i wywiadów z naszymi partnerami , co za pewne zaowocuje współpracą w przyszłości. 

                                                                                               opracował mgr Zbigniew  Kozański

 

 

 

Komentarze są wyłączone.