Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi zaprasza dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi do korzystania z nowego modelu wsparcia rozwoju placówki –

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi zaprasza dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi do korzystania z nowego modelu wsparcia rozwoju placówki – Wspomaganie szkoły lub placówki oświatowej.

W ramach nowego modelu wspomagania szkół oferujemy:

– wsparcie konkretnej szkoły w wykonywaniu zadań wynikających z polityki oświatowej, jak również pomoc w rozwiązywaniu jej specyficznych problemów;

– współpracę z dyrektorem i nauczycielami w dokonaniu diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli;

– pomoc w zaplanowaniu, wdrożeniu oraz podsumowaniu działań służących rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów.

Działania służące rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów realizujemy we współpracy ze Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia w Łodzi, Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i Dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.

Gwarantujemy:

– pomoc w diagnozowaniu problemów i zaplanowaniu działań służących ich rozwiązywaniu;

– konsultacje indywidualne, w tym on-line oraz dostęp do informacji pedagogicznej;

– udział nauczycieli w sieciach przedmiotowych lub problemowych;

– promowanie osiągnięć i doświadczeń placówki wspomaganej.

Dodatkowo roku szkolnym 2015/2016 zapraszamy dyrektorów szkół do punktu konsultacyjnego w każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godz. 16.00 – 18.00. W ramach punktu konsultacyjnego będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i organizacji wspomagania placówki.

(info opracowano w oparciu o materiały WODN)

Możliwość komentowania została wyłączona.