Komunikat dla szkół.

PILNE!

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, że przygotowaliśmy  dla uczniów Państwa szkół ankietę

Zdalne nauczanie-Jak przeży(wa)liśmy czas epidemii ?

 

Celem badania ankietowego jest zebranie opinii i doświadczeń uczniów związanych z ich udziałem

w zdalnym nauczaniu realizowanym przez szkoły w okresie epidemii.

Wyniki ankiety mogą pomóc w ewaluacji Państwa pracy, szczególnie w okresie nauczania na odległość (ostatnie 3 miesiące) i w efekcie w doskonaleniu procesów edukacyjnych ( dydaktyki, wychowania, profilaktyki).

 

Dlatego zwracamy się z prośbą o udostępnienie uczniom ankiety (online) i zachęcenie ich do jej wypełnienia jeszcze przed wakacjami ( ankietę zapisano w FORMS  na platformie OFFICE 365).

 

Wyniki badania uczniów szkół ( Raport ) będą udostępnione wszystkim zainteresowanym szkołom.
Szanowni Państwo,

 

Ze względu na pilność i ważność sprawy jeszcze raz prosimy o udostępnienie uczniom ankiet .

 

Poniżej podajemy linki do ankiety :

 

1.Ankieta 1 – dla uczniów liceów ogólnokształcących

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e3ydcBIZrESMZqCkKn5m3Oj174kQj2tCmwEBFmi1T7JUNzkzSUlTOUNXSk1CSk1HS1YzSDNPME9KOS4u

 

  1. Ankieta 2 – dla uczniów techników

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e3ydcBIZrESMZqCkKn5m3Oj174kQj2tCmwEBFmi1T7JUM0ZGUE9JWlFXR0hSTE9RVE9TWExMUUpFWi4u

 

  1. Ankieta 3 – dla uczniów szkół branżowych

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e3ydcBIZrESMZqCkKn5m3Oj174kQj2tCmwEBFmi1T7JUNjlMUVE5NzVFNUVKSUhDOE5KWUcwSDJJNS4u

 

Z poważaniem i pozdrowieniami
Dyrektor Poradni dla Młodzieży

Zespół Poradni dla Młodzieży

Komentarze są wyłączone.