Adresy mailowe psychologów i pedagogów w czasie pandemi

Wspacie psychologiczne dla Młodzieży

Hanna Arend

8-12

h.arend@pppdm.elodz.edu.pl

Katarzyna Szadkowska

8-12

k.szadkowska@pppdm.elodz.edu.pl

Agata Dzieciątkowska

14-18

a.dzieciatkowska@pppdm.elodz.edu.pl

Dorota Fornalska

8-12

d.fornalska@pppdm.elodz.edu.pl

Ewa Mikołajczyk

8-12

e.mikolajczyk@pppdm.elodz.edu.pl

Maria Nowomberska-Łuczak

8-12

m.nowomberskaluczak@pppdm.elodz.edu.pl

Małgorzata Dębowska

14-18

m.debowska@pppdm.elodz.edu.pl

Doradztwo zawodowe

Anna Nowak

8-12

a.nowak@pppdm.elodz.edu.pl

Magdalena Drab

14-18

m.drab@pppdm.elodz.edu.pl

Zbigniew Kozański

8-12

z.kozanski@pppdm.elodz.edu.pl

Wsparcie dotyczące trudności w uczeniu się

Krystyna Kozańska

14-18

k.kozanska@pppdm.elodz.edu.pl

Magdalena Drab

14-18

m.drab@pppdm.elodz.edu.pl

Wiesława Maksajda-Ptaszek

14-18

w.maksajdaptaszek@pppdm.elodz.edu.pl

Wsparcie dla Rodziców

Jolanta Łukasik

8-12

j.lukasik@pppdm.elodz.edu.pl

Barbara Piecyk

8-12

b.piecyk@pppdm.elodz.edu.pl

Komentarze są wyłączone.