Studia podyplomowe – Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów

Bezpłatne studia podyplomowe na UŁ Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów. Studia adresowane pedagogów (także specjalnych) zatrudnionych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Trwają od kwietnia do grudnia 2022 r.. Finansowane są w całości przez MEiN  w ramach doskonalenia kompetrencji nauczycieli dla celó edukacji włączającej. Więcej informacji, jak również o przedłużeniu rekrutacji po wskazanym terminie 30.03 pod adresem/telefonem wskazamy w ogłoszeniu dostępnym na stronie wydziału:
http://www.wnow.uni.lodz.pl/oferta/studia-podyplomowe/pedagogika/metodyka/
oraz uczelni:
https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/metodyka-wspomagania-komunikacji-jezykowej-uczniow-bezplatne-studia-podyplomowe-na-wydziale-nauk-o-wychowaniu
Serdecznie zapraszamy!
Dorota Podgórska-Jachnik
Kierownik Studiów

Możliwość komentowania została wyłączona.