Przewodnik po materiałach edukacyjnych dla szkół.

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją, która ukazała się się na stronach Poradni dla Młodzieży.

Jest to Przewodnik po materiałach edukacyjnych dla szkół, które były opracowywane i umieszczane na stronie poradni z myślą o Państwa potrzebach w okresie trwania epidemii i nauki zdalnej w szkołach

 

Przewodnik porządkuje dostępne na stronie Poradni materiały w trzech obszarach tematycznych :

organizacja nauki zdalnej, wychowanie i profilaktyka oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna , co powinno ułatwić Państwu korzystanie z dostępnych opracowań.

 

Mamy nadzieję, że opracowania naszych specjalistów stanowiły pomoc w Państwa dotychczasowej pracy dydaktycznej, wychowawczej i  profilaktycznej w okresie zdalnego nauczania i będą nadal  wspomagać pracę szkoły i wspierać nauczycieli, bez względu na to w jakiej formie będzie prowadzona edukacja od września 2020.

 

Z poważaniem i pozdrowieniami

Dyrektor Poradni dla Młodzieży

Zespół Poradni dla Młodzieży

PRZEWODNIK PO MATERIAŁACH EDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

Możliwość komentowania została wyłączona.