Poradnia zmienia zasady przyjmowania klientów w dniach 11 kwietnia – 26 kwietnia 2020

W trosce o zabezpieczenie zdrowia i życia oraz zabezpieczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród młodzieży, rodziców, opiekunów prawnych, pracowników i innych osób od dnia 11 kwietnia 2020 do dnia 26 kwietnia 2020 roku włącznie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi zawiesza przyjmowanie kogokolwiek na terenie Poradni, jak również zawiesza wszelkie działania na terenie szkół i placówek znajdujących się w obwodzie Poradni.

 

Pomocy udzielamy naszym stałym oraz nowym klientom w dalszym ciągu telefonicznie: 533-575-353 lub mailowo: kontakt@pppdm.elodz.edu.pl w godzinach pracy Poradni codziennie 8:00-18:00.

Kontakt z dyrektorem poradni mailowo: d.nowak@pppdm.elodz.edu.pl

 

W nadzwyczajnych przypadkach, np. interwencja kryzysowa specjaliści zatrudnieni w poradni będą do Państwa dyspozycji.

 

 

Z pracownikami poradni można się także konatktować bezpośrednio mailowo w nastęujacych godzinach:

Wspacie psychologiczne dla Młodzieży
Hanna Arend 8-12 h.arend@pppdm.elodz.edu.pl
Katarzyna Szadkowska 8-12 k.szadkowska@pppdm.elodz.edu.pl
Agata Dzieciątkowska 14-18 a.dzieciatkowska@pppdm.elodz.edu.pl
Dorota Fornalska 8-12 d.fornalska@pppdm.elodz.edu.pl
Ewa Mikołajczyk 8-12 e.mikolajczyk@pppdm.elodz.edu.pl
Maria Nowomberska-Łuczak 8-12 m.nowomberskaluczak@pppdm.elodz.edu.pl
Małgorzata Dębowska 14-18 m.debowska@pppdm.elodz.edu.pl
Doradztwo zawodowe
Anna Nowak 14-18 a.nowak@pppdm.elodz.edu.pl
Magdalena Drab 14-18 m.drab@pppdm.elodz.edu.pl
Zbigniew Kozański 8-12 z.kozanski@pppdm.elodz.edu.pl
Wsparcie dotyczące trudności w uczeniu się
Krystyna Kozańska 14-18 k.kozanska@pppdm.elodz.edu.pl
Magdalena Drab 14-18 m.drab@pppdm.elodz.edu.pl
Wiesława Maksajda-Ptaszek 14-18 w.maksajdaptaszek@pppdm.elodz.edu.pl
Wsparcie dla Rodziców
Jolanta Łukasik 8-12 j.lukasik@pppdm.elodz.edu.pl
Barbara Piecyk 8-12 b.piecyk@pppdm.elodz.edu.pl

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.