Praca poradni w roku szkolnym 2020/2021

Pragniemy poinformować, że w nasza poradnia pracuje w sposób bezpośredni z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Pracownicy  pedagogiczni udzielają porad bezpośrednio, online oraz telefonicznie, podczas dyżurów w poradni, na terenie placówki na bieżąco zajmujemy się również orzecznictwem i opiniowaniem.

 

Wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania:

Wydanie orzeczenia poprzedzone jest rozpoznaniem sprawy:

analizą dostarczonych dokumentów (zaświadczenie o stanie zdrowia uniemożliwiającym lub utrudniającym realizację obowiązku szkolnego w szkole, opinią szkolną o uczniu oraz wnioskiem o wydanie orzeczenia), wywiadem, badaniem diagnostycznym.

 

W przypadku ucznia szkoły zawodowej (technika i szkoły branżowe) wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

 

Wydanie opinii o specyficznych trudnościach edukacyjnych, indywidualnej ścieżce kształcenia, do klasy terapeutycznej.

Wydanie opinii poprzedzone jest rozpoznaniem sprawy: analizą dostarczonych dokumentów (w zależności od rodzaju wnioskowanej opinii: (opinią szkolną o uczniu, wnioskiem o wydanie opinii, uchwałą rady pedagogicznej, informacjami o uczniu) wywiadem, badaniem diagnostycznym.

Formularze potrzebne do sporządzenia opinii o uczniu przez szkołę oraz druki zaświadczeń lekarskich dostępne są na stronie internetowej poradni

 

Bezpośredni kontakt z dyrektorem poradni mailowo – d.nowak@pppdm.elodz.edu.pl

 

Można także bezpośrednio mailowo skontaktować się ze specjalistą z naszej poradni:

 

Wsparcie psychologiczne dla Młodzieży

 

Hanna Arend

h.arend@pppdm.elodz.edu.pl

Katarzyna Szadkowska

k.szadkowska@pppdm.elodz.edu.pl

Agata Dzieciątkowska

a.dzieciatkowska@pppdm.elodz.edu.pl

Dorota Fornalska

d.fornalska@pppdm.elodz.edu.pl

Ewa Mikołajczyk

e.mikolajczyk@pppdm.elodz.edu.pl

Maria Nowomberska-Łuczak

m.nowomberskaluczak@pppdm.elodz.edu.pl

Małgorzata Dębowska

m.debowska@pppdm.elodz.edu.pl

Doradztwo zawodowe

 

Anna Nowak

a.nowak@pppdm.elodz.edu.pl

Magdalena Drab


m.drab@pppdm.elodz.edu.pl

Zbigniew Kozański

z.kozanski@pppdm.elodz.edu.pl

Wsparcie dotyczące trudności w uczeniu się

 

Krystyna Kozańska

k.kozanska@pppdm.elodz.edu.pl

Magdalena Drab

m.drab@pppdm.elodz.edu.pl

Wiesława Maksajda-Ptaszek

w.maksajdaptaszek@pppdm.elodz.edu.pl

Wsparcie dla Rodziców

 

Jolanta Łukasik

 

j.lukasik@pppdm.elodz.edu.pl

Barbara Piecyk

b.piecyk@pppdm.elodz.edu.pl

 

 

 

Komentarze są wyłączone.