Konferencja: „Indywidualizacja – twój wróg czy przyjaciel? – jak odnieść sukces w pracy z dzieckiem”

Jesteśmy współorganizatorem wojewódzkiej konferencji pt:. „Indywidualizacja – twój wróg czy przyjaciel? – jak odnieść sukces w pracy z dzieckiem”

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej konferencji 12.05.2015. Celem konferencji jest : wspomaganie nauczycieli edukacji elementarnej w procesie indywidualizacji w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz popularyzacja różnorodnych metod pracy z dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  Wstęp jest bezpłatny.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Organizatorzy:
· Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
· Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
· Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży

Partnerzy:
· Pałac Młodzieży w Łodzi
· Wojewódzka Pedagogiczna Biblioteka w Łodzi
· Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łodzi
· Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 6 w Łodzi
· Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
· Firma edukacyjna Moje Bambino

Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

 

Porządek konferencji:

 • 13.30 – 14.00 – rekrutacja uczestników

 

 • 14.00 – 14.15 – Wstęp, powitanie:
  – Elżbieta Paciejewska – Stolarz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
  Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
  – Elżbieta Zawadzka, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –
  Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami
  Rozwojowymi,
  – Dariusz Nowak, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla
  Młodzieży

 

 • Wykłady

14.15 – 14.30 – Indywidualizacja w przepisach prawa oświatowego – Barbara
Łaska, Kuratorium Oświaty w Łodzi

14.30 – 15.00 – Rozwój społeczno- emocjonalny dziecka w wieku 3 – 9 lat
Magdalena Klimek vel Klimczak, Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla
Dzieci z Wadami Rozwojowymi

15.00 – 15.40 – Jak wspomagać pasje poznawcze dzieci i nauczycieli – czyli
neurodydaktyka w praktyce, dr Renata Jagodzińska, WODN
w Łodzi

 

 • Przerwa kawowa 15.40– 16.00

 

 • Warsztaty 16.00 – 17.30
 1. – Praca z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera (Anna Zatorska, SPP DZ i dla D z WR, Joanna Miller SP 33)
 2. – Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i z nadpobudliwością? (Iwona Lanycia , Grażyna Kujawiak, WODN w Łodzi)
 3. – Gry i zabawy pomocne w pokonywaniu trudności w nauce matematyki (Joanna Wójcicka, PPP nr 1)
 4. – Praca z dzieckiem mającym trudności w nauce czytania i pisania (Dorota Miązek, Joanna Michalska , PPP nr 6)
 5. – Jak wspierać dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy? (Małgorzata Czyżewska – Pasierbiak, PPP dla Młodzieży i Małgorzata Kurek, SPP DZ i dla Dz z WR)

Komentarze są wyłączone.