Dzień otwarty w poradni – 28 luty 2015

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży

oraz

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego

i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi

Zapraszają na

 DZIEŃ OTWARTY w dniu 28.02.2014 r. w godz. 10. 00-14.00 (sobota)

Proponujemy bezpłatne porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

PROGRAM DNIA OTWARTEGO

Zajęcia warsztatowe

 1. Zaburzenia nastroju u nastolatków 10.00-11.30
W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:
– emocje i nastroje charakterystyczne dla okresu dorastania,
– mechanizmy rządzące zachowaniem dzieci z zaburzeniami nastroju,
– po co nam smutek i co się dzieje kiedy jest nam smutno,
– smutek a depresja,
– czym charakteryzuje się depresja nastolatków,
– kluczowe przekonania / zniekształcenia poznawcze nastolatków z obniżonym nastrojem,
-z jakimi myślami i emocjami zmagają się rodzice nastolatków z zaburzonym nastrojem,
– jakie zachowania innych pomagają nastolatkom radzić sobie ze smutkiem, a które mogą go
powiększać,
Prowadzący: Jolanta Łukasik – psycholog, Ewa Mikołajczyk – psycholog,

 

2. Konsekwencja – utrapienie rodziców czy dzieci. 10.00 – 11.30
W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się jaka jest różnica między karą a konsekwencją, poznają obszar własnych konsekwencji i sposoby ich stosowania. Będzie również możliwość zastanowienia się jak dbać o własne granice i szanować granice dziecka.
Prowadzący: Dorota Fornalska socjolog/pedagog, Anna Nowak – psycholog

 

3. Warsztat dla nauczycieli matematyki i innych przedmiotów ścisłych 12.00 – 13.30
Trudności w nauce matematyki – przyczyny i wskazówki do pracy z uczniami szkół ponadpodstawowych.
Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z kryteriami rozpoznawania dyskalkulii oraz innych zaburzeń warunkujących trudności w nauce matematyki. Przedstawimy własne doświadczenia diagnostyczne oraz podejmiemy próbę określenia możliwych dostosowań edukacyjnych w pracy z uczniami szkół ponadgimnazjalnych
Prowadzący: Wiesława Maksajda – Ptaszek – psycholog, Magdalena Drab – pedagog

 

4. Doradzam swojemu dziecku- rodzic jako doradca zawodowy swojego dziecka godz. 10.00 – 11.30
Zajęcia warsztatowe poświęcone pomocy rodzicom zaangażowanym w wybór szkoły ponadgimnazjalnej dla swojego dziecka. Podczas zajęć podejmiemy działania ukierunkowane na :
– znalezienie w miarę optymalnych sposobów pomocy dziecku w dokonywaniu ważnych dla niego decyzji – wyboru kształcenia lub zawodu,
– uświadomienie sobie znaczenia procesu decyzyjnego w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej oraz trudności pojawiających się na każdym etapie procesu decyzyjnego.
Prowadzący: Elżbieta Zawadzka – socjolog, Ewa Gromek – Kotulska – psycholog

 

5. Nadwrażliwe, niezręczne, niespokojne…kiedy twojemu dziecku potrzebna jest pomoc? godz. 10.00 – 11.30
Zaburzenia integracji sensorycznej to problem złożony. Może wpłynąć, na procesy uczenia się i komunikowania ze światem, na dziecięce przyjaźnie i zabawy. Proponowane warsztaty maja na celu pomoc w zrozumieniu czym jest nieprawidłowe przetwarzanie docierających
do nas bodźców zmysłowych, a także jakie są jego konsekwencje. Zostaną zaprezentowane możliwe przyczyny oraz najbardziej charakterystyczne symptomy zaburzeń przetwarzania sensorycznego, a także elementy terapii.
Prowadzący: Dr Magdalena Olempska – Wysocka – psycholog – pedagog-neurologopeda – terapeuta integracji sensorycznej

 

6. Zachęcanie dziecka do współpracy z rodzicami godz. 12.00 – 13.30
Zajęcia mają formułę warsztatową i stanowią fragment „ Szkoły dla rodziców”. Przeznaczone są dla rodziców dzieci w różnym wieku.
Podczas zajęć zajmiemy się sposobami zachęcania dzieci do współpracy z rodzicami, problemem stawiania granic, przekazywania norm zachowań.
Prowadzący: Iwona Lanycia – psycholog, Magdalena Klimek vel Klimczak – psycholog

 

Konsultacje indywidualne – w godz. 10.00 – 14.00

1. dla rodziców młodzieży ponadgimnazjalnej:

• Wybór zawodu, szkoły, kierunku studiów – Zbigniew Kozański – socjolog
• Trudności w nauce – Wiesława Maksajda – Ptaszek – psycholog ,
Krystyna Kozańska – pedagog
• Trudności okres dojrzewania – Malina Łuczak, – psycholog
• Być rodzicem nastolatka – Hanna Arend – psycholog
• Coaching – Katarzyna Szadkowska – coach, Dariusz Nowak -coach

 

2. dla rodziców dzieci młodszych:

• Danuta Bystrowska – pedagog – neurologopeda,
• Małgorzata Kurek – oligofrenopedagog – surdologopeda
• Magdalena Klimek vel Klimczak – psycholog
• Henryk Nowacki – psycholog, doradca zawodowy
• Magdalena Olempska – Wysocka – psycholog, pedagog, neurologopeda,
terapeuta integracji sensorycznej

 

Zapisy przyjmujemy:
– zajęcia warsztatowe pod nr telefonu: 42 688 16 68 lub e-mail: dzienotwartyporadni@wp.pl
– konsultacje indywidualne:
• rodzice dzieci młodszych nr tel. 42/ 688 20 70
• rodzice młodzieży ponadgimnazjalnej nr tel. 42/ 688 16 68, kom. 533 575 353

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.