9 października 2105 Dzień Zdrowia Psychicznego w Poradni

1364b

 

W ramach promocji zdrowia psychicznego przeprowadzamy w tym dniu w łódzkich szkołach warsztaty i szkolenia z obszaru profilaktyki uzależnień, higieny zdrowia psychicznego adresowane do młodych ludzi.

Po za tym pod hasłem „Propagujmy wszyscy zdrowie psychiczne” organizujemy dyżury poradniane dla uczniów i rodziców w chętnych palcówkach ponadgimnazjalnych.

Możliwość komentowania została wyłączona.