9 marca 2016 współorganizowaliśmy konferencję pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi – „Narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie zachowań. Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki”.

 

Tematyka konferencji poruszała problemy związane z wprowadzaniem do obrotu i użytku coraz to nowych środków narkotycznych i odurzających, przedstawiona została również wiedza umożliwiająca rozpoznawanie objawów świadczących o używaniu tych środków oraz sposobów postępowania w takich przypadkach. Warsztaty prowadzone były przez profesjonalistów zajmujących się tą tematyką zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej, stąd duża przydatność tematyki dla osób zajmujących się na co dzień profilaktyką uzależnień oraz wychowywaniem dzieci i młodzieży.

Celem konferencji było także wyposażenie dyrektorów i nauczycieli szkół, w szczególności gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wiedzę i umiejętności pozwalające im lepiej rozpoznawać zagrożenia wynikające z dostępności narkotyków i środków odurzających, jakie czyhają na młodzież w środowisku szkolnym i poza nim, ale przede wszystkim o metodach i środkach zapobiegania i zwalczania owych zagrożeń oraz udzielania pomocy osobom będącym pod wpływem narkotyków.

 

khgind big_plakaty_konfnarkotyki1-1j

Możliwość komentowania została wyłączona.