Samokształceniowa Grupa Wsparcia dla Pedagogów Szkolnych

bez tytułu-logo.jpgDyrekcja Poradni dla Młodzieży w Łodzi (ul. Wyszyńskiego 86
tel. 42 688-16-68) wraz z pracownikami zaprasza pedagogów szkolnych na spotkania Samokształceniowej Grupy Wsparcia dla Pedagogów Szkolnych, która istnieje przy naszej Poradni już jedenasty rok. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń w obrębie zaproponowanych przez pedagogów tematów. Spotkania podzielone są na dwie części. W pierwszej przekazujemy wiedzę dotyczącą podanej problematyki, druga część spotkania poświęcona jest wymianie doświadczeń i dyskusji.
(Zajęcia odbywają się w Poradni dla Młodzieży w 2. środę miesiąca (oprócz października i listopada 3. środa; w maju – ze względu na matury spotkanie nie odbędzie się, czas trwania spotkania 9.00 – 12.00)

Proponowane terminy i tematyka spotkań Samokształceniowej Grupy Wsparcia dla Pedagogów Szkolnych w r. szk. 2015/16

21. 10. 2015r. ARS czyli jak dbać o miłość mgr Iwona Pacaj Jasiuk
25 LO, Joanna Kocot ZSO nr 5

18. 11. 2015r. Neurodydaktyka nowa metoda na stare problemy
mgr Wiesława Maksajda – Ptaszek

9. 12. 2015r. Rynek pracy mgr Maja Burakowska, mgr Anna Nowak

13. 01. 2016r. Elementy terapii poznawczo – behawioralnej w pracy
z młodzieżą – mgr Jolanta Łukasik, mgr Katarzyna Szadkowska

10. 02. 2016r. Mechanizmy obronne cz.I mgr Zofia Minkiewicz,
mgr Katarzyna Szadkowska

9. 03. 2016r. Mechanizmy obronne cz.II mgr Zofia Minkiewicz,
mgr Katarzyna Szadkowska

13.04. 2016r. Praca z ciałem wg. A. Lowena – mgr Zofia Minkiewicz
mgr Dorota Fornalska,

8.06. 2016r. Podsumowanie pracy, plany na kolejny rok szkolny –
mgr Dorota Fornalska, mgr Małgorzata Dębowska

Możliwość komentowania została wyłączona.